HUR FUNKAR DET, SIA?

Jag börjar oftast min vägledning med att ge dig en ”symbolbild”, som visar var du står i livet just nu och som vi sedan kan samtala kring. Det brukar vara en bra start. Efter det kan du ställa dina frågor som förstås kan handla om vad som helst. Till exempel dina relationer med familj, släkt, vänner eller din partner, något som bekymrar dig på jobbet eller i vardagen, till ”djupare” frågor om vilka vi egentligen är, vad meningen med livet är, eller samtal kring sjukdom, åldrande och död. Inga frågor är oviktiga och inga frågor är fel.

Under sessionen är det alltid bra om du har ett öppet sinne, för då blir det lättare att ta till dig budskapen som du får. Jag ”kopplar upp” mig på dig och förmedlar sedan den information som jag får från andra sidan. Jag är inte viktig här utan fungera som en ”mellanhand” eller en ”tolk” för att andra sidan ska kunna kommunicera med dig. Och det kan också vara bra att veta att efter sessionen så slutar inte utvecklingsprocessen, utan du kan få fördjupande svar och aha-upplevelser på dina frågor under en tid framöver. Det är så det fungerar.


Eftersom andra sidan ser helheten av våra liv medan vi bara ser små fragment, kan andlig vägledning ge suveräna verktyg för att lättare kunna leva och gå sin egen väg. Vi behöver till exempel inte göra om samma misstag igen och igen, utan kan utvecklas och lära av det vi är med om. Du får en större förståelse för vem du är, ditt syfte här på jorden och varför det är så viktigt för ditt välmående att leva medvetet. Men inget du får reda på är sådant som du måste följa till punkt och pricka, budskapen fungerar just som en vägledning för dig. Ingenting är ”hugget i sten”, utan den fria viljan är alltid det viktigaste. Vi är här för att själva skapa våra liv och våra upplevelser så som vi vill ha dem.

Under sessionen kan du få olika övningsuppgifter. Det kan handla om att läsa en bok eller se en film för att öka din förståelse för vad du jobbar med just nu. Ofta får du också med dig tips och råd om hur du själv kan förändra ett beteende för att få ut mer av livet. Övningarna är såklart frivilliga, men till för att stärka dig i din personliga och själsliga utveckling.


Jag visar på olika förhållningssätt till livet som ger dig möjlighet att själv kunna hantera de situationer som du är med om. I min vägledning inspireras jag av Byron Katies arbete The Work, en mycket effektiv metod där man ifrågasätter sina tankar för att kunna må bättre. Och så förstås Eckhart Tolles lära om ”smärtkroppen” och ”egot”, som försvårar för oss att leva fullt ut. Om vi kan bli mer medvetna och lära oss att leva i Nuet, så är det förstås a och o i vårt andliga växande.


Har du några funderingar kring detta eller vill veta mer, så tveka inte att kontakta mig


Välkommen! / Sia

Livet är som en stor målarduk – du måste kasta alla färger du kan på den. 


Danny Kaye

BYRON KATIE

Byron Katie

ECKHART TOLLE

Eckhart Tolle

PERSONLIG VÄGLEDNING

Personlig vägledning

Passar dig som gillar att träffas

på tu man hand för ett

personligt samtal.

VÄGLEDNING VIA MEJL

Vägledning via mejl

Passar dig som inte har möjlighet

att komma till Norrtälje

eller Stockholm.  

ANNES SANNINGAR

Annes Sanningar

En spännande andlig roman

fylld av kärlek, livsvisdom

och mystik.